ABC Data

Vi er en markedsledende aktør og har siden 1994 jobbet med å effektivisere handelsbedrifter, organisasjoner og foreninger med kompetanse og innovative løsninger for økonomi, logistikk, kundebehandling, rapportering, kurs, giverhåndtering og medlemsadministrasjon.

Vi bygger i vesentlig grad våre aktiviteter på produkt- og teknologiplattformer fra Visma Software. Det gjelder standard løsninger såvel som våre fagsystemer for kurs- og medlemsadministrasjon.

Våre medarbeidere har gjennom lang og allsidig erfaring bygget god kunnskap om forretningskritiske løsninger, herunder tekniske rammeverk, server og nettverks installasjoner, samt drift og vedlikehold.