Dokumentsenter

Effektivt fakturamottak

Med skanning, elektronisk flyt og attestering av faktura og bilag vil Visma Dokumentsenter spare bedriften for både arbeid og kostnader.

La Visma dokumentsenter gjøre jobben for deg

Ved å integrere Visma Dokumentsenter med ditt Visma økonomisystem kan du automatisere manuelle rutiner. Dette gir en rekke gevinster:

- Bedre oversikt og kontroll
- Mindre administrativt arbeid
- Færre feil
- Lavere kostnader
- Ha kontroll på ikke-bokførte kostnader 

 

Slik fungerer elektronisk håndtering av fakturaer:

1: Regnskapsavdelingen mottar en faktura – enten elektronisk eller på papir.
2: Papirfakturaen skannes inn og påføres regnskapsinformasjon som beløp, konto, avdeling og prosjekt.
3: Fakturaen sendes på dokumentflyt til aktuelle attestanter for behandling, attestasjon og godkjenning.
4: Etter godkjenning av fakturaen sendes den på flyt til regnskapsavdelingen som foretar betaling.
5: Fakturaen ligger nå arkivert elektronisk og man kan hente den frem på skjerm når man måtte ønske.

 

Skjermbilde av Visma Dokumentsenter hvor alle fakturaer ligger klar for behandling

Autoinvoice tjenester_Konseptskisse_dokumentsenter

 

 

Autoinvoice tjenester_Konseptskisse

 

 

Autoinvoice tjenester_Konseptskisse_2