Oppgradering høsten 2016

I løpet av høsten 2016 skjer det flere lovmessige endringer som gjør at kunder må oppgradere til nye versjoner for å kunne tilfredsstille nødvendig funksjonalitet og endrede lovkrav i Norge.

  1. ISO 20022, nytt betalingsformat som påvirker alle som skal betale EUR-poster elektronisk. Gjelder fra 31.10.2016. Dette gjelder de som skal betale i EUR og som er av en viss størrelse. Visma.net AutoPay støtter dette nye formatet.

  2. Ny skattemelding for mva i Norge: Flere poster skal rapporteres via mva-oppgjøret, og det skal skje elektronisk. Gjelder fra 01.01.2017. Alle som har MVA- håndtering må oppgradere innen 01.01.2017.

  3. Innlevering av MVA- oppgaven via Visma.net AutoReport

 

ISO 20022.

Bankene har besluttet å gå bort fra nasjonale formater og endrer formatet for elektronisk inn- og utbetalinger til bank. I første omgang gjelder kravet for Euro- betalinger for større bedrifter.

 

Dere kan lese mer om kravet her:


Er kravet gjeldende for noen av dine kunder er det viktig å merke seg at man må benytte Visma.net AutoPay for elektronisk utbetalinger i Euro. Man kan selvfølgelig også benytte visma.net AutoPay for alle andre elektroniske betalinger.

 


Ny MVA- håndtering


Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017. Omsetningsoppgaven erstattes av skattemelding av merverdiavgift fra 2017. Merverdiavgift ved innførsel av varer skal rapporteres i den nye skattemeldingen.

Endringene vil medføre databaseoppdatering ( modellendring) i ERP- systemene.

 

Dere kan lese mer om endringene her:

 

 

Per dags dato er det følgende versjoner som vil støtte ny skattemelding:


Visma Business/ Visma Business byrå: Versjon 9 og nyere. Trenger å legge inn nytt formular og avgiftskoder

Visma Global: Versjon 11.00 ( Rapportering via Visma.net AutoReport blir støttet i versjon 11.10)

Visma.net Financials vil støtte de lovmessige kravene på en hver tid gjeldende versjon.

Visma Contracting: Versjon 11.00

Visma DI: Versjon 8.3


Følg med på vårt kunde- Community og partner- Community for informasjon og releaseplaner.  Ny innlevering av MVA- oppgaven


Visma.net AutoReport kommer til å være løsningen for innlevering av den nye omsetningsoppgaven.

 


SAF-T

 

I tillegg vil det i 2017 komme nytt format for transaksjonsdata.

Norwegian Standard Audit File - Tax (SAF-T) er standard format for ulike typer transaksjonsdata, primært regnskapsdata i XML format. Vi kommer med informasjon utover høsten om hvilke versjoner av våre ERP- systemer som vil støtte formatet.