GDPR i ECIT Capstone

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert personvernerklæring som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

Ovenfor våre kunder er vi Databehandler, og for våre ansatte og leverandører er vi Behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. 

Som en del av ECIT Group benytter vi i felleskap avtaler og retningelinjer utarbeidet av ECIT Group for alle datterselskaper.

Du kan lese vår personvern erklæring på https://www.ecit.no/personvern